De Landelijke Gilden groeperen in Vlaanderen meer dan 70.000 leden en hun gezinnen in duizend plaatselijke afdelingen. De Landelijke Gilden zijn opgericht in 1972 in Vlaanderen en Duitstalig België als deel van de Boerenbondwerking.

 
De Landelijke Gilden geven een stem aan de dorpen op het platteland en bieden ontmoetings- en vormingskansen aan alle dorpsbewoners. De mensen worden samengebracht rond ontspanning, reizen, culturele evenementen, sport, doe-activiteiten voor het hele gezin, opinievorming en levensverdieping. 
 
Vanaf 1977 is het programma opgezet rond politiek, pastoraal, het gezin, senioren, de tuin, schapenhouderij, streekontwikkeling, ruimtelijke ordening, wonen, recreatieve tochten, Derde Wereld. Binnen de Landelijke Gilden heerst een grote verbondenheid met de landbouw. Een leefbare familiale landbouw is de beste onderbouw voor het platteland. Landbouwgronden inpalmen voor andere doeleinden leidt meestal tot onomkeerbare aantasting van de open ruimte en het leefmilieu.
 
De Landelijke Gilden zetten zich actief in voor het behoud van herkenningspunten in het dorp: het dorpsplein, de kerk, de molen, de veldkapel en andere symbolen van eigenheid en samenleven. Waar nodig ijveren de landelijke gilden voor diensten die het gemeenschapsleven in de kleine woonkernen, dorpen, of gemeenten ondersteunen zoals eerstelijnsgezondheidsdiensten, scholen, postkantoren en openbaar vervoer.
(Bron: Boerenbond).

U kan lid worden van de Landelijke Gilde Opgrimbie

Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 27,- maar wie nu inschrijft voor Juni betaalt € 13,50 tot het einde van het volgend jaar.

Echtgenote en thuiswonende kinderen van het gezin worden als leden beschouwd
Lid worden kan door overschrijving op bankrekening: BE26 7353 2900 8729 ten name van 
Landelijke Gilde Opgrimbie. Zie ook de website http://opgrimbie.landelijkegilden.be

Contactadres:
Guido Gilissen (voorzitter), Rootstraat 15, 3630 Opgrimbie
Tel: 089-76.24.78
E-mail: guido.gilissen@skynet.be 

Robert Warson (Schatbewaarder), Kloosterstraat 1, 3630 Opgrimbie
Tel: 089-76.03.29
GSM: 0478-38.33.32
E-mail: robertwarson@skynet.be

Achiel Bemelmans (secretaris), Weidestraat 10, 3630 Maasmechelen
Tel: 089-76.35.23
E-mail: achiel.bemelmans@telenet.be
 
LANDELIJKE GILDE OPGRIMBIE - MEER INFO:
 
 1. Wat bieden wij u aan als lid.

  Naast gratis deelname aan een aantal eigen gildeactiviteiten, en een verzekering bij deelname aan activiteiten geeft het lidmaatschap recht op.
  6 keer per jaar Buiten, het ledenblad van Landelijke Gilden, met ledenvoordelen (kortingen op manifestaties, publicaties, aankopen …).


 2. 6 keer per jaar het plattelandsmagazine Nest en korting op de 4 extra nummers van Nest.

  De zomerbrochure Buitentips met een overzicht van alle activiteiten die in de zomervakantie georganiseerd worden.
  De nieuwsbrief met een voorproefje van ons ledenblad en ander leuk nieuws.
  Leden-schapenhouders ontvangen minstens 4 keer per jaar een nieuwsbrief met nieuws en activiteiten.
  Leden die interesse hebben in mantelzorg krijgen de De Mantelzorger


 3. Wij bieden interessante ledenkortingen en -voordelen.

  - 35% korting op een jaarabonnement voor het weekblad Libelle

  - Interessante korting op Knack voorwaarden verschijnen in Buiten van 25 januari

  - 6 nummers van Nest zijn inbegrepen in het lidmaatschap Landelijke Gilden;
  4 bijkomende nummers aan €14 in plaats van €23,5 (verzonden per post)

  - Kortingsbonnen op de extra nummers en specials blijven bestaan, maar dan te koop bij de dagbladhandelaar

  - 10% korting op de maaltijden naar keuze bij Lunch Garden op vertoon van je lidkaart het hele jaar door in alle vestigingen

  - Kortingen op culturele manifestaties die ingericht worden door Landelijke Gilden.

  - Toegang tot onze plattelandsacademies aan verminderd tarief (www.plattelandsacademie.be)

  - Een bon van 250 punten van ‘My Aveve’, omzetbaar in een korting van 2,50 euro bij een volgende aankoop in een Aveve-Tuincentrum (verschijnt in ledenblad Buiten)

  - Exclusieve korting op de toegangsprijs Open tuinen

  - 20% korting op het vakblad ‘Het Schaap’

  - Abonnement op Equitime slechts 24 euro i.p.v. 55 euro voor een heel jaar

  - Korting bij het verplicht vijfjaarlijks medisch onderzoek voor houders van een rijbewijs C, D, CE en DE bij Attentia en Securex
  Met ledenkorting kost een geneeskundig onderzoek met ogentest 85 en een onderzoek zonder ogentest 65 euro.
  Bij Securex is het tarief voor een onderzoek met een ogentest 100 euro, zonder ogentest 67 euro.
  Meer info hierover en de locaties en contactgegevens om een afspraak te maken

  - Gratis lid van Ons Zorgnetwerk (voor mantelzorgers)

  - Toegang tot de seniorenwerking van Landelijke Gilden

 4. Wij brengen je wat bij

  Als lid Landelijke Gilden kan je aan verminderd tarief deelnemen aan onze plattelandsacademies.
  Onze afdelingen organiseren heel wat workshops en vormingen rond allerlei thema's (tuin, computer, internet, ...). 5. Wij komen voor je op

  De dorpsschool, de bescherming van de open ruimte, veilig fiets- en wandelverkeer, sociale samenhang in het dorp én het behoud van voldoende (zorg)diensten, ... Met een aantal concrete acties en projecten maken we er samen met onze lokale besturen en leden werk van.